počet návštev 1236

UPREDNOSTŇUJE   VEDENIE   NAŠEJ   OBCE  TRNAVSKÚ  FIRMU  PRED  VLASTNÝMI   OBČANMI  I  ZÁKONOM ?

Je v úplnom poriadku ak sa názory občanov na rôzne témy týkajúce sa vedenia obce líšia, no predpokladáme, že bez ohľadu na názorové rozdiely sa všetci slušní ľudia zhodnú na tom, že sa má dodržiavať zákon a predovšetkým, že má PLATIŤ PRE KAŽDÉHO ROVNAKO. Zdá sa však, že vedenie obce Dolná Krupá pred dodržiavaním zákona a jeho uplatňovaním rovnakým metrom i vlastnými občanmi vytrvalo uprednostňuje záujem trnavskej firmy napojenej na ľudí a organizácie s kontroverzným pozadím, vďaka ktorým sa našej obci už niekoľko rokov dostáva neželanej pozornosti slovenských i svetových médií.

O ČO IDE ?

V júni 2020 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo trnavskej firme návrh na zmenu územného plánu pre dve parcely v poľnohospodárskom objekte na Rybníčkoch. Avšak v neskoršie zverejnenom dokumente (Územný plán obce zmeny a doplnky ÚPN-O) sa zmena územného plánu vzťahovala na 16 ďalších parciel. Svojvoľné dodatočné pridanie parciel BEZ SÚHLASU obecného zastupiteľstva je hrubým PORUŠENÍM ZÁKONA (inak by si mohol každý dopísať čokoľvek!). Na toto porušenie sme upozornili Pripomienkou adresovanou vedeniu obce. Hoci sme boli verbálne ubezpečení, že tento nedostatok bude napravený, v októbri 2021 obec znovu zverejnila dokument, v ktorom však nezapracovala našu výhradu a namiesto dvoch parciel sa v ňom stále nachádzali aj tie, na ktoré nejestvuje ŽIADEN MANDÁT od obecného zastupiteľstva. Keďže vedenie obce evidentne príliš nereflektuje naše neformálne i formálne podané výhrady, rozhodli sme sa požiadať Okresný stavebný úrad v Trnave, aby prešetril zákonnosť postupu obce. Jeho záver je jasný: Obec nepostupuje v súlade s právnymi predpismi a táto skutočnosť môže priniesť nepríjemné dôsledky pre obyvateľov Dolnej Krupej, ktorí si podali žiadosť na zmenu územného plánu. Za týchto okolností totiž Okresný stavebný úrad nebude môcť odporučiť územnoplánovaciu dokumentáciu na schválenie. To v lepšom prípade môže pre čakateľov na zmenu ÚP znamenať, že sa ich doba čakania ešte viac predĺži a v tom horšom, že každý z nich bude musieť zaplatiť stovky eur za administráciu zmeny ÚP ale bez toho, aby k zmene ÚP mohlo prísť.

Počas nášho stretnutia so starostom, zástupcom starostu a právničkou obecného úradu nám bolo povedané, že kvôli nám môžu mnohí obyvatelia prísť o žiadanú zmenu ÚP (ten sa totiž schvaľuje ako jeden celok). Touto cestou by sme chceli verejne odkázať to, čo sa učia už deti na občianskej náuke: ak je občan svedkom porušenia zákona, je povinný na toto porušenie upozorniť. Ak neprejde nový územný plán, nebude to kvôli nám ale kvôli vedeniu obce, ktoré sa zo záhadných dôvodov rozhodlo dlhodobo preferovať záujem trnavskej firmy pred zákonom i vlastnými občanmi.

Podanie pripomienky

Problematické aktivity Nočných vlkov

  • Peter Svrček - Slovenskí branci

  • Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku